PLATINIUM

Nowoczesny stół do trakcji odcinka szyjnego lub lędźwiowego kręgosłupa z możliwością trójpłaszczyznowej korekcji ułożenia leżyska. Urządzenie pozwala na wykonanie trakcji statycznej, harmonicznej oraz przerywanej.

Stół Platinium zapewnia:

  • bezpieczne dozowanie siły trakcji z granicznymi wartościami sił dla poszczególnych trybów trakcji, kontrolowane za pomocą mikroprocesora,
  • wykonywanie trakcji w pozycji supinacyjnej i pronacyjnej w sposób symetryczny i asymetryczny,
  • konstrukcja stołu zapewnia pacjentowi komfort, natomiast terapeucie ergonomię pracy,
  • kartotekę pacjenta, pozwalającą na uzyskanie szeregu informacji o postępach w terapii oraz użytych parametrach w sesjach zabiegowych.