Lek. Robert Jopowicz


Wykształcenie

2015  Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu od 2014 Studia Doktoranckie w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2009-2014  Podyplomowe szkolenie specjalizacyjne z ortopedii i traumatologii narządu ruchu w trybie rezydentury

2008  Złożenie Lekarskiego Egzaminu Państwowego i uzyskanie Prawa Wykonywania Zawodu

2007-2008  Staż podyplomowy w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

2007  Dyplom lekarza

2001-2007  Studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie

2001  Matura w V Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie


Szkolenia, praktyki, staże oraz wystąpienia krajowe:

Kursy i sympozja dotyczące chirurgii stawu kolanowego:

2017  luty – Sympozjum Naukowe Warszawskiego Oddziału PTOiTr – wykład: „Anatomiczna rekonstrukcja więzadła MPFL stawu kolanowego przy wsparciu ultrasonografii”, współautor prezentacji: „Nowa metoda leczenia masywnych uszkodzeń stożka rotatorów stawu ramiennego przy pomocy biodegradowalnej, biologicznej balonoplastyki”, „Paradoxal movement” u pacjentów po całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego”, „Pilność zabiegów operacyjnych w chirurgii urazowej. Aktualne wytyczne!”

2015  listopad - wykład: „Anatomiczna rekonstrukcja więzadła MPFL stawu kolanowego przy wsparciu ultrasonografii” na Sympozjum „Przedział rzepkowo-udowy stawu kolanowego” w Poznaniu

2015  luty – wykład „Anatomiczna rekonstrukcja więzadła przednio-bocznego przy wsparciu ultrasonografii” – Posiedzenie Naukowe Oddziału Warszawskiego PTOiTr

2014  listopad – Sympozjum Naukowe CKR – wykład „Implant na miarę – innowacja w planowaniu przedoperacyjnym”, współautor prezentacji „Small implants – nowe metody leczenia ogniskowych ubytków chrząstki stawowej”

2014  wrzesień - wykład „Anatomiczna rekonstrukcja więzadła przednio-bocznego przy wspoarciu ultrasonografii”, oraz wykład „Internal bracing w rekonstrukcjach wielowięzadłowych stawu kolanowego” - XL Zjazd Naukowy PTOiTr we Wrocławiu

2014  czerwiec – Alloplastyka pierwotna stawu kolanowego na nieutrwalonych preparatach anatomicznych - Katowice

2013  październik – III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej w Warszawie; wykład: „Zastosowanie biomateriałów w leczeniu skomplikowanych uszkodzeń łąkotek stawowych”

2013  Joint Preservation Congress – współautor wykładu „Ultrasound Anatomy of ALL” Jarosław Deszczyński, Robert Jopowicz, Małgorzata Serafin-Król

2013  czerwiec – Jubileusz 100-lecia Ortopedii Polskiej – wykład w sesji artroskopii na temat „Zastosowanie biomateriałów w leczeniu skomplikowanych uszkodzeń łąkotek stawowych”, współautor wykładów: „Ewolucja przeszczepiania chondrocytów w uszkodzeniach chrząstki stawowej na przestrzeni ostatnich 10 lat” Konrad Słynarski, Jarosław Deszczyński, Robert Jopowicz; „Leczenie rewizyjne niestabilności przedniej stawu kolanowego” Konrad Słynarski Jarosław Deszczyński, Robert Jopowicz

2013  czerwiec – XVIII Sympozjum Polsko-Niemieckie – współautor wykładu: „One-step treatment of complex malalignment due to knee instability and meniscal defect” M. Deszczyński, K. Słynarski, R. Jopowicz,

2012  listopad – Sympozjum Naukowe CKR „Kompleksowe leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego” – wykład na temat „Współczesna rola wiskosuplementacji we wczesnych zmianach zwyrodnieniowych stawu kolanowego” CKR Konstancin

2012  sierpień – Szkolenie praktyczne protezoplastyki stawu kolanowego i stawu biodrowego – Lublin – doc J.Blacha

2012  maj – Kurs protezoplastyki stawu kolanowego na kadawerach – CEMED w Warszawie

2012  kwiecień – Kurs artroskopii stawu kolanowego na kadawerach cz.3 - Uszkodzenia chrząstki – CEMED w Warszawie

2011  październik – Kurs artroskopii stawu kolanowego na kadawerach - II Międzynarodowy Kongres PTChA w Warszawie

2011  czerwiec - Szkolenie praktyczne protezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego w Zgierzu

2011  luty – Kurs artroskopii stawu kolanowego na kadawerach cz.2 - Uszkodzenia ACL i MCL – CEMED w Warszawie

2010  grudzień – Kurs artroskopii stawu kolanowego na kadawerach cz.1 - Uszkodzenia łąkotek, ACL, MPFL – CEMED w Warszawie

2010  grudzień – Sympozjum „Urazy stawu kolanowego u dzieci” – CEMED w Warszawie

2010  grudzień – IV Konferencja naukowa – Inżynieria tkankowa w ortopedii – Biologiczna naprawa powierzchni stawów – Warszawa

2010  listopad – Kurs doskonalący „Operacje artroskopowe kolana” – CMKP – WIM w Warszawie

2010  październik – Artroskopia kolana – kurs podstawowy w Szpitalu Św. Łukasza w Bielsku Białej

2010  maj – IV Konferencja „Schorzenia stawu kolanowego” w Łagowie Lubuskim

Kursy traumatologii i ortopedii:

2016  listopad – X Sympozjum Naukowe CKR - Konstancin

2016  listopad - Blokady obwodowe kończyny górnej - kurs na preparatach nieutrwalonych – CEMED w Warszawie

2015  czerwiec - Kurs artroskopii biodra na kadawerach – CEMED w Warszawie

2015  luty – referat na VII Międzynarodowych Dniach Rehabilitacji w Rzeszowie „Ocena poziomu wiedzy i umiejętności fizjoterapeutów wykorzystania ultrasonografii w rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu”

2014  październik – Konferencja Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Kręgosłup w sporcie”

2013  marzec - Kurs artroskopii biodra na kadawerach – CEMED w Warszawie

2013  marzec – II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Anatomiczne i chirurgiczne podstawy leczenia patologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego u dorosłych i dzieci” - Warszawa

2012  grudzień – Kurs „Endoprotezoplastyka stawu biodrowego” CMKP – Otwock

2012  październik – Kurs „Artroskopia barku” – CMKP Otwock

2012  październik – Kurs „Artroskopia stawu biodrowego” – CMKP Otwock

2012  wrzesień – Kurs artroskopii barku na kadawerach cz.1 – CEMED w Warszawie

2012  sierpień – Szkolenie praktyczne protezoplastyki stawu biodrowego z dostępu małoinwazyjnego przedniego – dr Paweł Skowronek – Osteon w Jabłonnej

2012  kwiecień - V Konferencja Naukowa PTChA „Medycyna Regeneracyjna w leczeniu schorzeń narządu ruchu” w Warszawie

2012  marzec – Konferencja „Powikłania zapalne narządu ruchu – Zapobieganie i leczenie” – CMKP - Warszawa

2012  marzec – 2nd Wrist Surgery Course –- Kurs artroskopii nadgarstka na kadawerach – EWAS - Kraków

2011  wrzesień – XII Sympozjum Sekcji Osteosyntezy PTOiTr – „Złamania przedramienia, nadgarstka, ręki” - Otwock

2011  wrzesień – Szkolenie praktyczne protezoplastyki stawu biodrowego z dostępu małoinwazyjnego przedniego – dr Skowronek - Mediq w Legionowe

2011  wrzesień – Polytrauma III – Poznań / Mierzęcin

2011  kwiecień – Kurs chirurgii artroskopowej nadgarstka – kurs kadawerowy – CEMED w Warszawie

2011  styczeń – 5th International Poznań Course in Shoulder, Elbow and Wrist Surgery

2011  styczeń – System płyt blokowanych do części dalszej kości promieniowej VariAx Distal Radius – warsztaty Poznań

2010  grudzień – IV Konferencja Naukowa PTChA „Inżynieria Tkankowa w Ortopedii. Biologiczna naprawa powierzchni stawów” w Warszawie

2010  październik – System płyt blokowanych VariAx Elbow – technika operacyjna, metodologia, przypadki własne – Poznań

2010  styczeń / luty – Polytrauma II - Warsztaty Praktycznego Postępowania w Polytraumie, Obrażeniach Miednicy i Kończyn Dolnych u Dorosłych oraz Dzieci – Poznań / Wąsowo

2010  kwiecień – Międzynarodowe szkolenie lekarzy z zakresu leczenia złamań kości długich – Białystok

2010  wrzesień – Sympozjum „Złamania dalszego końca kości promieniowej u dorosłych – współczesne metody leczenia” – Katowice

2010  czerwiec – Kurs doskonalący „Współczesne zasady postępowania w złamaniach otwartych” CMKP - Otwock

2010  maj – Sympozjum z zakresu chorób narządu ruchu – Warszawa

2010  marzec - "Zastosowanie płyt kątowo stabilnych w leczeniu złamań kończyny górnej i dolnej" CMKP – WIM w Warszawie

Szkolenia USG

2016  maj – „Ultrasonografia stawu łokciowego, nadgarstka, ręki” - Roztoczańska Szkoła USG – Zamość

2014  czerwiec - „Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu z elementami reumatologii” - Roztoczańska Szkoła USG – Zamość

2013  luty – „Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu z elementami reumatologii” - Roztoczańska Szkoła USG – Zamość

2012  listopad – USG stawu ramiennego – kurs średnio-zaawansowany - Roztoczańska Szkoła USG - Zamość

2012  październik – USG stawu kolanowego – kurs średnio-zaawansowany - Roztoczańska Szkoła USG - Zamość

2011  lipiec - Ultrasonografia czynnościowa narządu ruchu – kurs podstawowy - SonoMasters, Warszawa Kongresy Towarzystw Naukowych:

2016  wrzesień – XLI XL Zjazd Naukowy PTOiTr w Lublinie

2016  maj – 17th European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy Congress – Barcelona

2014  wrzesień – XL Zjazd Naukowy PTOiTr we Wrocławiu

2013  październik – Członek Komitetu Organizacyjnego III Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej oraz Joint Preservation Congress w Warszawie

2012  wrzesień – XXXIX Zjazd Naukowy PTOiTr w Rzeszowie

2011  październik – II Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej w Warszawie

2011  październik – 6th International Scientific Symposium “Total Knee Arthroplasty” – EFORT - Kraków

2011  maj – XVIth FESSH – Federation of European Societies for Surgery of the Hand Congress, Eurohand 2011 - Oslo

2010  wrzesień - XXXVIII Zjazd Naukowy PTOiTr w Warszawie

2009  grudzień – I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Artroskopowej w Warszawie

Kursy i staże specjalizacyjne:

2014  wrzesień – „Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” CMKP Otwock

2014  marzec – „Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej” CMKP Otwock

2013  wrzesień – „Onkologia narządu ruchu” Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

2013  kwiecień - „Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna” Szczecin

2013  kwiecień - „Artroza, alloplastyki stawów” Otwock

2013  marzec - „Zdrowie publiczne” CMKP Warszawa

2013  luty - „Gruźlica narządu ruchu” Otwock

2012  listopad - „Wady stóp” CMKP - Otwock

2012  kwiecień - „Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy” CMKP - Otwock

2011  marzec - „Reumoortopedia” Instytut Reumatologii w Warszawie

2010  maj - „Zapalenia kości i stawów” CMKP – Otwock

2010  maj - „Chirurgia kolana” CMKP Otwock

2010  styczeń - „Ortopedia i traumatologia narządu ruchu” kurs wprowadzający – CMKP Otwock

Neurochirurgia – Klinika Neurochirurgii Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie

Chirurgia klatki piersiowej – Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej w Czerwonej GórzeUrologia – Oddział Urologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie

Rehabilitacja – Oddział Rehabilitacji w Szpitalu im Grucy w Otwocku

Ortopedia dziecięca – Oddział Ortopedii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego, ul. Niekłańska, Warszawa