Ortopedia
Rehabilitacja
Medycyna sportowa

Polityka prywatnosci

Szanowny Pacjencie,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws. Ochrony Danych Osobowych uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane w naszym zakładzie na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu / art.9 ust.2 lit.h RODO / Działalność lecznicza lekarzy związana jest z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej.

Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie / ustnie czy pisemnie / wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez nasz zakład Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana.

Ze względu na fakt, że zgodnie z ustawą o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych , "prawo do zapomnienia", może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić / aż do odwołania / inną bliską osobę zarówno do dowiadywania się o stanie jego zdrowia , jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną udostępnione i wręczone na życzenie w naszej rejestracji.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL, adres i w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego .

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiasz nam kontakt ze sobą i upoważniasz nas do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :

  • dowiedzenia się o stan zdrowia po zabiegu,
  • przypomnienia o wizycie,
  • odwołania wizyty,
  • przypomnienia o badaniu okresowym / jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości/

i taki kontakt z Tobą nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta. Pamiętaj jednak, że możesz w każdej chwili poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych .

Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa takie jak:

  • Narodowy Fundusz Zdrowia - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Sądy i Prokuratura

lub osoby, które sam upoważnisz.

Jeśli uznasz, że nasze działania naruszają zasady ochrony danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora danych w naszym zakładzie, którym jest Pan dr Artur Biel tel. +48 515 497 162 lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Warszawa ul. Stawki 2 , tel. 606 950 000

Szanowny Pacjencie pamiętaj jednak, że niektóre aspekty danych osobowych w medycynie mogą znacząco różnić się od obowiązujących w innych działach gospodarki .