Ortopedia
Rehabilitacja
Medycyna sportowa

Dr n. med. Krzysztof Ostrowski

Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, transplantolog kliniczny.

Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej, transplantolog kliniczny.

Po ukończeniu Akademii Medycznej w Warszawie w 1992 roku roku pracował na stanowisku młodszego, a następnie starszego, asystent Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Dzieciętka Jezus przechodząc kolejne etapy podyplomowego kształcenia medycznego aż do uzyskania specjalizacji II stopnia w dziedzinie chirurgii ogólnej, w 2000 roku oraz specjalizacji szczegółowej w dziedzinie transplantologii klinicznej w 2004 roku. W 2005 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych. W latach 2005-2011 był adiunktem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2007 roku dr Krzysztof Ostrowski rozpoczął szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii naczyniowej, które zakończył uzyskując tytuł specjalisty w 2011 roku. Obecnie pracuje w w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Oddziale Chirurgii Naczyń Szpitala Wolskiego im. Dr Anny Gostyńskiej w Warszawie.

Dr Krzysztof Ostrowski jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, European Society of Organ Transplantation, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, European Society of Vascular Surgery.