Ortopedia
Rehabilitacja
Medycyna sportowa

dr n o z. Marta Kapatsii

Fizjoterapeutka

Wykształcenie

2018.11

Uzyskanie tytułu doktora nauk o zdrowiu

Praca doktorska pt.:” „Funkcjonalna oraz psychologiczna ocena pacjentów zakwalifikowanych do totalnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego i jej wpływ na wynik leczenia”.

2014 – 2018

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o Zdrowiu, Studia doktoranckie.

2009 – 2011

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Fizjoterapii, Studia II-go stopnia. Praca dyplomowa „Biomechaniczna analiza porównawcza chodu u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego z użyciem 1/3 środkowej części więzadła rzepki - obserwacja odległa” obroniona na bardzo dobry.

2006.09 - 2009.06

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Fizjoterapii, Studia I-go stopnia. Praca dyplomowa „Wpływ środków treningowych na poziom wydolności ogólnej wybranej grupy lekkoatletów” obroniona na bardzo dobry.

2005.09 – 2006.06

MEDIKON Studium Masażu w Warszawie. Tytuł: Specjalista masażu II stopnia. Znajomość masażu: klasycznego, relaksacyjnego, sportowego, limfatycznego, segmentalnego, akupresurowego, próżniowego bańką, reflektorycznyego stóp.

2000.09 – 2005.06

Liceum Ekonomiczne nr 3 im. Ludwika Krzywickiego w Warszawie. Kierunek: Technik Ekonomista. Specjalność: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw.
 

Szkolenia

2013 - 2017

Cyruax Moduł: I-VI Reha Plus Sp. z o. o., Warszawa. Instruktor: dr. Artur Biel. Zakończony egzaminem i uzyskaniem tytułu: Terapeuta Cyriax.

2013 - 2014

OMT Kaltenborn - Evjenth Moduł: UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2, Warszawa. Instruktor: Grzegorz Balik.

2014.10.26-29

PNF w neurologii, Reha Plus Sp. z o. o., Warszawa. Instruktor: Benedikt Bömer.

2014.04.11

PNF Advancet course, Reha Plus Sp. z o. o., Warszawa. Instruktor: Aleksander Lizak. Zakończony egzaminem i uzyskaniem tytułu: Terapeuta PNF.

2012 - 2013

PNF Basic course I, II, Reha Plus Sp. z o. o., Kraków. Instruktor: Katarzyna Michaluk.

2010.05.22-23

Bark patologie diagnostyka i zasady leczenia, Rehexpert, Warszawa. Instruktor: dr. Artur Biel.

2010.04.10-11

Staw kolanowy, patologie, diagnostyka i zasady leczenia, Rehexpert, Warszawa. Instruktor: dr. Artur Biel.

2010.03.24-45

Czytania i analizy zdjęć RTG narządu ruchu, Rehexpert, Kielce. Instruktor: dr. Artur Biel.

2008 -2009

Certyfikat Fitness Manager’a potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania
i marketingu klubu fitness & wellness, European Fitness Center Association, Warszawa. Instruktor: dr. Adam Kohnke.

2008.06.5-6

Kinesiology Typing, Basic Course Certificate, K- Active Association, Warszawa. Instruktor: Ireneusz Hałas.

2007.08.27

Masaż gorącymi kamieniami, Comfort Zone, Zielona Góra.

2006 - 2007

Instruktor Dyscypliny Sportu lekkoatletyka, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Warszawa.

 

Publikacje naukowe

Publikacje zjazdowe - Białowieża 2015.01.24:       

  • „Powikłania po zespoleniach złamań przezkrętarzowych i okołokrętarzowych płytą DHS i gwoździem gamma”.
  • „Rola anatomicznej repozycji i umiejscowienia implantu w zapobieganiu powikłań po zespoleniach złamań przezkrętarzowych i okołokrętarzowych płytą DHS i gwoździem gamma”.
  • „Wpływ przebytych złamań przezkrętarzowych i okołokrętarzowych zespolonych płytą DHS i gwoździem gamma na rozwój artrozy stawu biodrowego”.
     

Publikacje w czasopiśmie Chirurgia Narządów Ruchu Ortopedia Polska:

  • „Jakoś życia chorych po zespoleniach złamań przezkrętarzowych i okołokrętarzowych płytą DHS i gwoździem gamma”. 2017; 82(3) 114-120
  • „Funkcjonalna oraz psychologiczna ocena pacjentów zakwalifikowanych do totalnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego i jej wpływ na wynik leczenia – doniesienia wstępne”.